English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Đến năm 2030: Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Quyết định số 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” (phần tiếp theo số 10 ra ngày 4/2/2020)