English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Để xúc tiến đầu tư du lịch hiệu quả

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Xúc tiến đầu tư du lịch là một trong 3 chiến lược quan trọng của quản trị điểm đến hay của doanh nghiệp. Xúc tiến đầu tư được ví như kiềng ba chân để tạo nên tăng trưởng bền vững từ chính sách phát triển Con người – Môi trường – Thị trường.