English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Nhà hàng Việt Hoa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Cơm Việt Hoa

Địa chỉ:Số 80 đường Trần Phú, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294. 3856591