English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Cần phải coi xúc tiến du lịch là việc chung của các cấp xã hội

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

khachdlnga3eTổng cục Du lịch (TCDL) vừa tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện một số giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam trong giai đoạn tới.
Đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ VHTTDL, Công thương, Tài chính, Công an, Giao thông vận tải, Kế hoạch – Đầu tư, Ngoại giao, Hiệp hội Du lịch, chuyên gia dự án EU và doanh nghiệp đã tới tham dự hội nghị.
Nội dung chính của Nghị quyết là tập trung chỉ đạo thực hiện Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó có việc tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của ngành Du lịch; tạo thuận lợi cho khách du lịch; tăng cường đảm bảo môi trường, an ninh, an toàn cho khách du lịch; đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch; tập trung đầu tư có trọng điểm để phát triển du lịch; tăng cường phối hợp liên ngành, liên kết vùng và quốc tế…
Những nội dung khác cũng được thể hiện rõ trong Nghị quyết như việc kiện toàn và tăng cường hiệu lực của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, đưa nội dung chỉ đạo phát triển du lịch vào chương trình công tác thường kỳ các cấp; các bộ, ngành Trung ương căn cứ chức năng thực hiện nội dung nêu trong Nghị quyết, phối hợp với Bộ VHTTDL xây dựng, thực hiện, đồng bộ, hài hòa những chính sách, giải pháp trọng tâm; chính quyền địa phương các cấp thực hiện nghiêm túc, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo Nghị quyết được triển khai trong cuộc sống.
Một số đại biểu tại Hội nghị đã đề xuất cụ thể hóa nhiệm vụ của các bộ, ngành, trách nhiệm cụ thể của từng địa phương trong tổ chức thực hiện việc đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.
Nhiều đại biểu đề xuất, với những trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… cần thành lập trở lại Sở Du lịch để việc quản lý và phát triển du lịch địa phương được tốt hơn. Nội dung này cũng đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải thiện môi trường du lịch Việt Nam ngày 6.6.2013. Theo đó, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực trạng và đặc thù của hoạt động phát triển du lịch, yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về chuyên ngành Du lịch ở địa phương nghiên cứu xây dựng đề án kiện toàn và thành lập cơ quan chuyên môn đặc thù (cơ quan quản lý nhà nước về du lịch). Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong quý IV.2013.
Các đại biểu cũng cho rằng cần phải coi xúc tiến du lịch là việc chung của các cấp xã hội. Đại diện Bộ Tài chính cùng các doanh nghiệp du lịch tại hội nghị đã nhất trí cao đề xuất ban hành cơ chế thu trực tiếp từ khách du lịch quốc tế 1USD/khách/đêm tại các cơ sở lưu trú trên phạm vi toàn quốc để hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch ngoài ngân sách. Tuy nhiên cần tính đến yếu tố cạnh tranh giá cho doanh nghiệp với các nước trong khu vực. Để công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch hiệu quả hơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin cho các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài.
Phó Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Mạnh Cường thay mặt tổ nghiên cứu, soạn thảo Nghị quyết cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự tâm huyết, ý kiến đóng góp xác đáng của các bộ, ngành, doanh nghiệp và sẽ tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Trong quý III.2013, TCDL sẽ trình lãnh đạo Bộ VHTTDL để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết này”.

Nguồn: TCDL