English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Cà Mau: ban hành Bộ tiêu chí công nhận điểm du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Bộ tiêu chí công nhận điểm du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn Cà Mau.