English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Trần Minh Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Trà Vinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.
Như vậy, hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.