English EN Vietnamese VI
English EN Vietnamese VI

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh 09/01/2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on skype
Skype

(Tổ Quốc) – Ngày 9/1/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề về “Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch”.

Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội thảo. (Nguồn: TTXVN)


Hội thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch phối hợp tổ chức với sự tham dự của gần 100 đại biểu là các khoa học của các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, các công ty du lịch tại các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh…

Thông qua hội thảo nhằm khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất các giải pháp, định hướng quản lý, khai thác, phát huy giá trị của các tài nguyên du lịch Trà Vinh, góp phần  phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh. Đồng thời thông qua hội nghị còn góp phần tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch Trà Vinh với các tỉnh trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh Duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long trong việc hình thành các sản phẩm du lịch, tuyến du lịch, qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế cũng như giải pháp nâng cao sức cạnh tranh hướng đến mô hình du lịch bền vững  thông qua việc hình thành các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn tạo điểm nhấn trong phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày một số tham luận cơ bản, như: “Vai trò di sản văn hóa –  tài nguyên du lịch văn hóa đối với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh – Thực trạng và giải pháp”; “Bảo tồn và phát huy các giá trị di tích gắn với phát triển du lịch văn hóa tỉnh Trà Vinh”; “Phát triển sản phẩm du lịch dựa trên văn hóa tộc người ở  Trà Vinh”; “Khai thác di sản văn hóa biển vào phát triển ngành du lịch tỉnh Trà Vinh”; “Khai thác không gian xanh tại các di tích phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã đề xuất nhiều giải pháp trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển ngành du lịch tỉnh Trà Vinh, trong đó nhấn mạnh tới việc tranh thủ các nguồn vốn của trung ương và địa phương và các nguồn vốn xã hội hoá để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá, tổ chức lễ hội; tham gia đầu tư phát triển du lịch theo hướng hiện đại hoá, đa dạng hoá các loại hình, sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh./.

Anh Vũ (t/h)