• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu ngành du lịch, tình hình phát triển du lịch tỉnh nhà có chuyển biến tích cực; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 15%/năm, cơ sở hạ tầng du lịch từng bước được hoàn thiện; xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm phục vụ khách du lịch ngày càng phát triển. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tiếp tục triển khai, kịp thời cung cấp những thông tin cần thiết cho doanh nghiệp và khách du lịch, mang hình ảnh, đất nước, con người Trà Vinh đến với bạn bè trong và ngoài nước.

HKha

Ảnh. Điểm du lịch sinh thái Dejavu Huỳnh Kha đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa

Tuy nhiên, ngành du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch còn hạn chế; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa hấp dẫn du khách; cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư từ Nhà nước chưa nhiều, chưa thu hút được các nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh để phát triển du lịch nhất là đầu tư tại các khu du lịch trọng điểm các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn hiện đại; thiếu liên kết trong hoạt động du lịch.Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng lao động trong ngành du lịch còn nhiều hạn chế. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành để quản lý, phát triển du lịch thiếu đồng bộ.

Từ tình hình thực tế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 49-KH/TU với quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác của tỉnh cùng phát triển.

Về mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; hình thành hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển du lịch, bảo đảm đủ khả năng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao quy mô vùng và cấp quốc gia; đầu tư phát triển điểm du lịch Ao Bà Om trở thành điểm du lịch cấp Quốc gia của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2025 đón hơn 2,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 85.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch đạt 1.600 tỷ đồng; năm 2030 đón hơn 3,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 156.000 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 3.600 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu mà kế hoạch số 49-KH/TU đề ra, Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ và 07 giải pháp cụ thể cho từng sở, ngành và địa phương như sau: Đổi mới nhận thức về phát triển du lịch, tập trung xây dựng quy hoạch, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển du lịch, đầu tư phát triển hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, tăng cường liên kết, xúc tiến quảng bá du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.

Tỉnh ủy giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất bổ sung, sửa đổi những chủ trương, giải pháp, chính sách phù hợp trong từng thời gian./.

Tin: Linh Mỹ

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
Điện Thoại : 0294 3841819         Fax : 0294 3841494
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn