Chào mừng đến với Website của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh!

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

 dulichtv  

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số: 1562/QĐ-UBND ngày 29/09/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Trà Vinh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm có chức năng chính là: tham mưu xây dựng kế hoạch, chiến lược xúc tiến, quảng bá, thông tin du lịch; tổ chức thực hiện và hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch; đào tạo nguồn nhân lực và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh.

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TRÀ VINH
Giấy phép xuất bản số: 07/GP-STTTT-BCXB ngày cấp 13/11/2015 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ : 07 Phan Châu Trinh - phường 1 - Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
Điện Thoại : 0294 3841819         Fax : 0294 3841494
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.dulichtravinh.com.vn - www.travinhtourism.com.vn